EUREKA innovationsdagar 2018, Resebidrag

Diarienummer 2018-02488
Koordinator Optea AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med nätverkande och kontakt med intressenter uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Nätverkande som kommer att leda till utökade samarbeten, Europeiska och Nordiska.

Upplägg och genomförande

Resa T&R Helsingfors, konferensmedverkan, seminarier m.m.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.