EUREKA Innovation Days i Helsingfors

Diarienummer 2018-02517
Koordinator FIBER-X AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med resan ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom EUREKA.

Förväntade effekter och resultat

Träffa lika sinnade innovatörer, skapa nya möjligheter till nätverk. Konkretisera nya innovativa ide`r.

Planerat upplägg och genomförande

Delta i dom olika evenemangen. Träffa och lyssna på andras ide`r, ge förslag till gemensamma aktiviteter. Informera om den egna pilotanläggningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.