Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars ICECONTROL E!9075 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

ICECONTROL-projektets mål var att utveckla ett system för att prediktera nedisning av kontaktledningar för järnväg, samt att motverka och vid behov ta bort is som bildats. Projektet har med skalförsök visat att expertsystemet kan prediktera risk för nedisning. När systemet bedömer att risk finns genereras en reglerad kortslutningsström vars nivå är anpassad för den aktuella situationen (järnvägens parametrar, aktuellt väder och temperatur på kontaktledningen). Systemet värmer kontaktledningen utan onödiga förluster och med energioptimerad styrning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från ICECONTROL-projektet visar att den föreslagna metoden fungerar. Nedisning av kontaktledningar orsakar stora kostnader i form av slitage på såväl tåg som kontaktledningar och kan även orsaka nedrivna kontaktledningar. Ett system som förebygger detta kan spara stora summor i minskat slitage och underhåll och även minskade problem med förseningar.

Upplägg och genomförande

ICECONTROL-projektet bestod av SP och de två spanska företagen E2F och Amayuelas. Projektet var upplagt med sju arbetspaket där alla parterna deltog i alla arbetspaket men ansvaret varierade. Projektmöten har huvudsakligen genomförts som telefonmöten kompletterat med fysiska möten vid uppstart samt i samband med skalförsök i lab. Samarbetet har fungerat väl mellan parterna med en tydlig ansvarsfördelning och ett bra informationsutbyte. Projektet har haft tillgång till de kompetenser som behövts för genomförandet, och alla parter kommer att ha fortsatt nytta av resultaten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04166

Statistik för sidan