Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars GateHopper E!9497 DST CONTROL

Diarienummer
Koordinator DST Control AB
Bidrag från Vinnova 1 903 200 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att utveckla lösningar för en free-space optisk kommunikationslänk för kommunikation med flygplan när de befinner sig på en flygplats och att deltagande SMEer efter projektet ska kunna erbjuda projektets lösningar som produkter. Syftet med Acreos deltagande var att bistå projektets SMEer i utvecklingsarbetet, specifikt i den optiska systemdesignen. Projektets mål har väsentligen uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Polewall har utvecklat en FSO kommunikationslänk för datatakter upp till 300 Gbps. DST CONTROL har utvecklat en gyrostabiliserad plattform med inbyggd singel-mod-fiberkanal som tillåter full 360 grader rotation i båda axlarna. DST har utvecklat algoritmer och hårdvara baserat på en 2D fotodetektor för robust och precis tracking. Den utvecklade lösningen har demonstrerat en länk som är stabil under yttre störningar i form av rörelser, vibrationer och externa störande ljuskällor. Som ett resultat så kan SMEerna erbjuda nya produkter som i sin tur leder till nya affärer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i stort sett enligt plan i den i ursprungliga ansökan, men dock med en månads försening. Arbetet har koordinerats av Polewall, parterna har haft tät kontakt genom hela projektet och genomfört 15 protokollförda möten varav mer än hälften fysiska möten, projektet har levererat 12 delleveranser. Projektet genomförde en välbesökt slutdemonstration för kunder och partners den 6-10 mars 2017 på Acreo i Kista.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00568

Statistik för sidan