Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E!9635 MATPAX Nexam Chemical

Diarienummer
Koordinator Nexam Chemical AB
Bidrag från Vinnova 2 391 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla reaktiva polymera material som kan användas i en unik tillverkningsproceess baserad på formsprutning. Med detta koncept möjliggörs produktion av tunngodsdetaljer och/eller metallersättningsprodutker med överlägsna egenskaper baserade på plast. Tillverkare av plastdelar kommer att kunna förses med både material- och formsprutningsutrustning för modifiering av befintliga verktyg eller implementering i nya verktyg för tillverkning av de riktade applikationerna.

Resultat och förväntade effekter

Att erbjuda ett nytt material och bearbetningsteknik till marknaden som möjliggör produktion av avancerade plastdetaljer, tex för metallersättning eller för att tillverka geometriska former som inte är möjliga att producera i plastmaterial idag. Projektetparterna tror att kombinationen av nytt material och ny bearbetningsteknik kommer att öppna för många nya applikationer i plastmaterial som inte kan tillverkas med befintlig produktionsteknik och material.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av tre parter som representerar olika steg i plastvärdekedjan. EMS-Grivory (polymerutvecklare/producent) utvecklade ett nytt harts baserat på Nexam Chemicals (reaktiv additivutvecklare/producent) produkter. Detta harts utvärderades grundligt av EMS innan utveckling av processteknologi tog vid. Ny formsprutningsteknik för bearbetning av det skräddarsydda hartset utvecklades vid RocTool (processteknikutvecklare/producent). Den nya tekniken möjliggjorde aktivering av det reaktiva polymermaterialet under den slutliga formningsprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04158

Statistik för sidan