Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E!8176 TEHADP

Diarienummer
Koordinator Minesto AB
Bidrag från Vinnova 3 606 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte. För Minesto AB:s del har projektet levererat undersökningar av tillverkningsmaterial, av tillverkningsmetoder och av olika mekaniska utformningar. En tredjepartsgranskning av den första vingen i kommersiell skala pågår. Den första vingen i kommersiell skala är under tillverkning och är fullt finansierad. När det gäller projektmålen tid, kostnad och innehåll så har projektets i stort sett hållit den reviderade tidplanen, kostnaden är i paritet med budget, och innehållet har i nästan till fullo levererats enligt Vinnovas beslut.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat fler resultat än planerat. Effektmål: Förväntad tillväxt i anställningar: 15% Utfall: Antalet anställda hos Minesto har ungefär dubblerats, från 24 till 50 personer. Tillväxten blev runt 100%. Förväntad påverkan på årsomsättning: 25% Utfall: Årsomsättningen är fortsatt låg. Däremot beviljades Minesto under 2015 en investering på 13 miljoner Euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) genom Welsh European Funding Office (WEFO) och en investering på 4,5 miljoner Euro från KIC InnoEnergy, för kommersialiseringen av Deep Green.

Upplägg och genomförande

Projektet förlängdes två gånger. Först av Atlantis, för att hantera en försening gällande infrastrukturen på havsbotten i MeyGen-projektet. Sedan av Minesto, för att hantera en brist på tillgänglighet av resurser hos komposit-tillverkare. Innehållet i projektet anpassades två gånger på Minestos begäran. Först från en vinge i fullskala till en vinge i skala 1:4. Sedan lades till en andra vinge till i skala 1:4. Genom att projektet fick möjlighet att förlängas och anpassas har det skapat relevant kunskap och mervärden för både Atlantis och Minesto.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-04008

Statistik för sidan