Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10467, SILVERFOG, PREBONA AB

Diarienummer
Koordinator PREBONA AB
Bidrag från Vinnova 1 579 375 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avsåg att utveckla och kommersialisera ett system för desinficering av luftkanaler för kontroll av patogener på sjukhus och i andra offentliga byggnader. Systemet består av utrustning för termisk dimbildning (dimmer) och ett desinficeringsmedel från Prebona. Hårdvaran och desinfektionsmedlet fungerar utmärkt var för sig. Desinfektionsmedlet som tagits fram är mycket effektivt enligt tester från Karolinska. Värdeskapandet från projektet är stora! Bland annat har Prebona börjat använda utrustning för kall dimma även för andra produkter såsom Prebona OdorControl.

Långsiktiga effekter som förväntas

Hårdvaran och desinfektionsmedlet fungerar utmärkt var för sig. Desinfektionsmedlet behöver dock appliceras med en dimmer som bygger på kall dimma. En dimmer med varm dimma destabiliserar desinfektionsmedlet. Dimmers med kall dimma är dock effektivare samt enklare och säkrare ur ett användarperspektiv. Här finns dock en motvilja från den spanska parten att använda utrustning som bygger på kall dimma.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två delar. En del av projektet avsåg att ta fram en lämplig utrustning för att nå in i ventilationssystem och där sprida desinfektionsmedel. Den andra delen bestod i att utveckla ett optimalt desinfektionsmedel för ventilationssystem samt anpassa detta medel för utrustning som kan dimma ut substansen. Denna del utvecklades av Prebona. En mängd tester har utförts för att optimera desinfektionsmedlet. Studier har genomförts tillsammans med Karolinska Institutet samt Uppsala Universitetet med mycket goda resultat på Bakterier, svamp och virus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2016-03676

Statistik för sidan