EUREKA Eurostars RaSCAL E!10492 Kvaser AB

Diarienummer 2016-03590
Koordinator Kvaser Aktiebolaget
Bidrag från Vinnova 1 647 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Att ta fram ett paket bestående av mjukvara och hårdvara som kan detektera fel, ange fel typ och fel punkten på en data-kommunikation som bygger på CAN-protokollet.

Förväntade effekter och resultat

Att man snabbt och enkelt kan lokalisera felkällan på en CAN kommunikation, så att rätt åtgärder kan sättas in. Den kan även användas för att säkerställa vilken eller vilka åtgärder som behövs för att återställa kommunikationen, därmed även uppskatta kostnaden för att genomföra dessa åtgärder.

Planerat upplägg och genomförande

Första steget är att bygga upp mätutrustningen som kan ge all den information som krävs för att göra en analys. Resultat av denna mätning kan användas som en referens till en framtida mätning på ett system med problem eller som ett fingeravtryck på systemet. Nästa steg är en AI (Artificiell Intelligens) lösning för att ange fel orsaken och var felet är lokaliserad i data kommunikationen. För tillfället finns det två kunder som är intresserade av lösningen och lösningen kommer att testas hos dessa kunder, så snart det finns lämplig prototyp av hårdvara och mjukvara.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.