EUREKA-Euripides (IMATERA)

Diarienummer
Koordinator Acquris IT Handelsbolag - Acquris IT HB
Bidrag från Vinnova 578 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02533

Statistik för sidan