EUREKA-Euripides (IMATERA)

Diarienummer 2007-02533
Koordinator Acquris IT Handelsbolag - Acquris IT HB
Bidrag från Vinnova 578 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - juni 2011
Status Avslutat