EUREKA E!4200 - ISGDS Integrated Steering Grip Detection System

Diarienummer 2008-03876
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 336 363 kronor
Projektets löptid februari 2008 - mars 2010
Status Avslutat