EUREKA E!3967 MARIDRONE/MALLS

Diarienummer 2008-02543
Koordinator CybAero AB
Bidrag från Vinnova 2 802 229 kronor
Projektets löptid september 2008 - mars 2010
Status Avslutat