EUREKA E!3967 MARIDRONE/MALLS

Diarienummer
Koordinator CybAero AB
Bidrag från Vinnova 2 802 229 kronor
Projektets löptid september 2008 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02543

Statistik för sidan