Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

EUREKA Celtic EO-Net

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - april 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

EO-Net har syftat till att utveckla transmissionsteknologier för framtida adaptiva elastiska optiska nätverk. I projektet man arbetat med att utveckla och undersöka prestanda för olika modulationsformat, samt att ge input till en ´performance estimator´, som, givet ett stort antal kända parametrar om systemet, ger en uppskattning av bitfelssannolikheter för olika modulationsformat och datatakter.Alcatel-Lucent Labs (Frankrike) har koordinerat projektet. övriga projektpartners var Nordunet (Danmark), DTU (Danmark), Orange (Frankrike), France Telecom (Frankrike), CTech (Turkiet) och Proximion Fiber Systems (Sverige). Den svenska partnern Proximion Fiber Systems AB förklarades i konkurs i Dec 2012. Detta har dock inte att få någon större inverkan på projektet för Chalmers del eftersom i stort sett all samverkan med Proximion inom EO-Net redan var genomförda. Proximion har sedan dess återuppstått som nytt bolag. Chalmers arbete inom ramen för projektet har berört tre olika områden, inom ramen för WP1 och WP2.Chalmers huvudinsats i WP 1 har varit grundläggande och jämförande studier av modulationsformat. Vi visade den första experimentalla realisationen av polarisations-switchad QPSK (PS-QPSK). Vidare gjordes en översikt av energieffektiva modulationsformat. Några nya formats baserade på pulspositions modulation (PPM) and set-partitioned QAM (SP-QAM) presenterades och utvärderades teoretiskt och experimentellt. Teoretiska undersökningar av kodad modulation i adaptiva länkar har genomförts.Förutom att leda WP 2, bidrog Chalmers i två tasks; dispersionskompensering och kanalmodellering. Tillsamman med Proximion utvärderades prestanda för Braggitter i koherenta och direktdetektionslänkar.Tillsammans med Alcatel-Lucent utvecklades kanalmodeller över estimeringsrutiner för elastiska nätverk.Chalmers jobbade även med den nya sk ´Gaussian Noise´ modellen för fiberickelinjäriteter, som utgör en ny mycket lovande kanalmodell i denna typ av länkar. Chalmers var värd för projektmöte 10-11 Dec 2012.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01238

Statistik för sidan