Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ETUI - ELEKTRONISK TEKNIKÖVERFÖRING OCH UPPHANDLING AV INDUSTRIELLA UNDERLEVERANTÖRSTJÄNSTER - AIS 2000 NR 29

Diarienummer
Koordinator LänsTeknikCentrum i Jönköpings Län Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 100 000 kronor
Projektets löptid september 2001 - december 2003
Status Avslutat

Senast uppdaterad 11 november 2019

Diarienummer 2001-02704

Statistik för sidan