Ett objektcentriskt styrsystem för underhållningsindustrin

Diarienummer
Koordinator Visual A.C.T Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00663

Statistik för sidan