Ett objektcentriskt styrsystem för underhållningsindustrin

Diarienummer 2009-00663
Koordinator Visual A.C.T Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2010
Status Avslutat