Ett nytt smart bokförings-API som möjliggör automatisk intäktsredovisning

Diarienummer 2017-00092
Koordinator WINT AB
Bidrag från Vinnova 673 141 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Att utveckla ett lätthanterligt och lättbegripligt API som möjliggör för en standardiserad automatisk bokföring av intäkter för den globalt snabbväxande e-handeln.

Förväntade effekter och resultat

Lösningen minskar administrationen och frigör mer resurser till värdeskapande aktiviteter. Med automatiserad och testade bokningar kommer en samma sorts transaktion alltid bokföras lika vilket innebär minskad administration för granskning och minskad administration för att ta fram bokföringsunderlag. Företagsledare får tillgång till värdefull information i ett tidigt skede och kan bättre planera sin verksamhet och fatta beslut.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1, marknadsanalys Fas 2, konceptuell modell för automatisk intäktsredovisning Fas 3, utveckling av API och plug-n-play lösning Fas 4, användarstudier med referenskund

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.