Ett nytt högkapacitetssystem för avancerade cellanalyser

Diarienummer 2010-00830
Koordinator GRADIENTECH AB
Bidrag från Vinnova 70 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - augusti 2010
Status Avslutat