Etra-net 2005

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 462 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01223

Statistik för sidan