Etra-net 2005

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 462 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2005
Status Avslutat