Etablering av och forskning inom Värmebehandlingscentrum. Akronym: MERAVBC

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 862 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar