ESNA, European Sensor Network Architecture

Diarienummer
Koordinator Vibrel AB
Bidrag från Vinnova 230 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01918

Statistik för sidan