ESNA, European Sensor Network Architecture

Diarienummer
Koordinator Vibrel AB
Bidrag från Vinnova 230 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar