ESNA, European Sensor Network Architecture

Diarienummer 2006-01918
Koordinator Vibrel AB
Bidrag från Vinnova 230 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.sics.se/esna