ESNA, European Sensor Network Architecture

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 7 830 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01735

Statistik för sidan