ERbeta-selektiva agonister: Innovativ terapi för behandling av cholangiocarcinoma

Diarienummer
Koordinator Karo Bio Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - april 2010
Status Avslutat