ERbeta-selektiva agonister: Innovativ terapi för behandling av cholangiocarcinoma

Diarienummer
Koordinator Karo Bio Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03304

Statistik för sidan