Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ERAnet countermeasures

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Stressforskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 1 660 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juli 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avser att undersöka två beteenden som kan fungera som akuta motmedel mot trötthet vi ratten - och göra det i ett EU-koordinerat (ERAnet) projekt (Sverige, Frankrike, Norge, Holland). Tidigare kunskaper saknas vad avser körning på väg - körsimulatorstudier har givit blandade resultat. Den svenska, Vinnova-stödda delprojektet, som beskrivs här, fokuserar på akuta effekter av ventilering och musik - de vanligaste motåtgärderna bland trötta förare (under körning - tupplur och rast för kaffe är redan etablerade som goda motmedel).

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien förväntas ge information om de vanligaste motmedlen mot trötthet vid ratten är effektiva och om de följaktligen kan rekommenderas som akuta motmedel övriga studier (Frankrike) handlar bl.a om blått ljus), bullerremsor, mm.

Upplägg och genomförande

Försöket genomförs med forskningsbil utrustad med sensorer för mätning av körbeteende och kamera för ögonslutningsanalyser. Huvudvariabler för analys här är sidovariabilitet och oavsedd filmarkeringskorsning. Dessutom registreras ögonrörelser fysiologiskt (elektrookulogram)(långa blinkningar) samt EEG (för analys av sömn/sömnighet under körning - 4-12Hz inslag i EEG). Studien har två betingelser - en med och en utan sömnbrist (natt- och dagkörning). Körduration är 90 minuter. När en viss förutbestämd nivå av trötthet uppnås appliceras de två vardera av de två motmedlen under 10 minuter i en balanserad design med washou-tid emellan. 20 deltagare - erfarna körkortsinnehavare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02429

Statistik för sidan