Equality, Growth and Sustainability - do they mix?

Diarienummer 2010-01291
Koordinator Linköpings universitet - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - december 2010
Status Avslutat