Envirocentral - för att öka energieffektiviteten på byggarbetsplatser

Diarienummer
Koordinator Safetool i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03711

Statistik för sidan