Entreprenörskap och innovation i högre utbildning: kartläggning och erfarenhetsutbyte

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - april 2007
Status Avslutat

Externa länkar