Entrepreneural work facing management routines

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 901 880 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2014
Status Avslutat