Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ENIAC 2008-1

Diarienummer
Koordinator JLT Mobile Computers Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 651 875 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03906

Statistik för sidan