ENIAC 2008-1

Diarienummer 2008-03906
Koordinator JLT Mobile Computers Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 651 875 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2012
Status Avslutat