ENIAC - LAST POWER, SEPS Technologies AB

Diarienummer
Koordinator SEPS TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 540 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00055

Statistik för sidan