Engine with pnumatic valve control

Diarienummer
Koordinator KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB (PUBL) - Koenigsegg Automotive AB
Bidrag från Vinnova 6 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - januari 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01609

Statistik för sidan