Energy Square

Diarienummer
Koordinator The Paper Province ekonomisk förening - The Paper Province
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04158

Statistik för sidan