Energieffektivitet i kommersiella lokaler

Diarienummer 2014-01442
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 2 765 747 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2014-03-14

Syfte och mål

Forskningsområdet är inom teknik för laststyrning i kommersiella fastigheter. Det övergripande målet med forskningssamarbetet är att meritera projektledaren Sofia Stensson genom personlig utveckling i icke vetenskapliga så väl som vetenskapliga färdigheter. Projektstart är i början på 2015 och projektet pågår i 30 månader. Projektledaren kommer att tillbringa minst 50 % av tiden på Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) i USA. Att projektledaren är placerad i Berkeley gör att det skapas en unik möjlighet att etablera ett långsiktigt forskningssamarbete.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att meritera projektledaren genom följande aktiviteter: - Deltagande på minst en ledarskapsutbildning - Deltagande på minst en handledarutbildning - Inlämnande av minst tre vetenskapligt granskade artiklar (ex. till Energy and Buildings) - Deltagande och presentation på minst två konferenser (ex. ASHRAE vinter och sommar konferens) - Inlämnande av minst två forskningsansökningar för framtida gemensam forskning mellan SP och LBNL - Kunskapsöverföring kring forskningsmetodik mellan deltagande organisationer - Påbörja handledning av minst en doktorand

Planerat upplägg och genomförande

Månad 1-2: Påbörja Fellowship, hitta lägenhet etc. Påbörja FoU-aktiviteter, konkretisera projektet, forskningsfrågor och metod. Månad 1-3: Initial litteraturstudie, fastställa forskningsplan, fastställa publikationsplan (inklusive IP rättigheter), uppdatera karriärs-/utvecklingsplan. Månad 4-29: Genomföra egen forskning, ta del i LBNLs forskningsprojekt, kursdeltagande, konferenser, skriva vetenskaps- och konferensartiklar, skriva ansökningar för framtida gemensamma forskningsprojekt och doktorandhandledning. Månad 30: Skriva Vinnova rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.