Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energieffektivitet i kommersiella lokaler

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 2 765 747 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att meritera projektledaren Sofia Stensson inom området energi och användarflexibilitet i bebyggelse. Projektledaren var placerad halvtid på Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) i USA, i ett forskarteam på deras Demand Response Research Center. Nätverk, kompetens och erfarenheter därifrån tar hon nu med sig in i en ny roll som RISE fokusområdesledare för Hållbara livskraftiga stadsdelar. Detta är en nystartad strategisk satsning på RISE för att skapa tvärvetenskapliga lösningar för att möta samhällets och näringslivets utmaningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har meriterat projektledaren exempelvis genom följande aktiviteter: -Genomförd ledarskapsutbildning (UGL-Utveckling av Grupp och Ledare) -Egenstudier i forskarhandledning samt praktisk handledning inom några projekt -Publikation av 3 vetenskapliga artiklar, tre LBNL rapporter samt ett open source verktyg -Deltagande och presentation av forskningsresultat på två konferenser -Koordinerat forskningsansökningar (några beviljade) -Metodik utvecklad på LBNL används nu i forskningsprojekt på RISE -Tagit rollen som företagsmentor för en doktorand

Upplägg och genomförande

Projektledaren var involverad i ett flertal forskningsstudier. I en av de mer utmärkande studierna tog forskarteamet fram en datadriven modell för att beräkna potentialen för användarflexibilitet i hela Kalifornien år 2025. Detta gav ett helt nytt ramverk som bidrog till en ökad kunskap och förståelse för potentialen att utnyttja användarflexibilitet som möjliggörare för en större andel förnyelsebar energi i framtidens elnät. Projektresultaten fick stor uppmärksamhet inom branschen och omnämndes även i pressmeddelande från Vita Huset under Obama administrationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-01442

Statistik för sidan