Energiåtervinning ur gråvatten.

Diarienummer 2009-04449
Koordinator Safeman AB - Safeman AB, Olofström
Bidrag från Vinnova 1 665 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2011
Status Avslutat