Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Enastående gridlock prognosapp tack vare den unika stokastiska AI optimeringsalgoritmen

Diarienummer
Koordinator XIMANTIS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att visa fördelarna med XIMANTIS Forecaster på trängsel-hot spots, för att proaktivt hantera en resa med en positiv miljöpåverkan, förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Vi utformade ett datainsamlingsnät i realtid, som möjliggör snabb prognosanalys för fordonsnavigationssystem och trafikcentraler (proaktiva trafikljus). Vi kunde också kraftigt expandera våra förutsättningar för dynamisk parkering-prissättning samt utveckla metoder för efterfrågan-prognoser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår hybridalgoritm förbättrades avsevärt genom att förutsäga trafikmätningar som sträcker sig över 2 timmar i framtiden med fin granularitet / hög noggrannhet. Vår MVP visade stor förbättring för trafikflödet vid trafikljuskorsningar. Våra teknikverktyg utvidgas till efterfrågan på parkeringsplats och dynamisk prissättning. Vi lockade internationellt intresse för B2B-applikationer. Våra kunskaper expanderade. Vi får möjlighet att söka ytterligare IP.

Upplägg och genomförande

Vi fokuserade på följande mål: 1) Definierat och genomfört en MVP 2) Sökt / samarbetat med kommunen för MVP 3) Förbättrade maskinlärningsfunktioner 4) Sammansatt ett AWS-säkert MVP-back-end för en App eller Web 5) Konstruerade och outsourcade ett App / webbplats Front-end 6) Executed MVP pilot (I Göteborg) 7) Explorerade B2B-möjligheter med parkeringstillämpning (CES 2019, Barcelona, Paris) 8) Explorerad IP-benchmarking, nya IP-möjligheter, funktionaliteter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 augusti 2018

Diarienummer 2018-03090

Statistik för sidan