Enantiomert rena nätverksföreningar med permanent porositet

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - november 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01790

Statistik för sidan