Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

En smart och lättanvänd plattform för att underlätta ultrastrukturella patologiska diagnoser

Diarienummer
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 2 223 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla en plattform baserad på det nyutvecklade MiniTEM instrumentet för att underlätta ultrastrukturella patologidiagnoser. Huvudmålen var tillägg av 1) nya bildanalysmetoder för användarguidad och automatiserad sökning av objekt/strukturer, 2) en integrerad databas för effektiv och säker informationshantering, 3) automatisk rapportgenerering. Mål 1 och 2 är uppfyllda medan mål 3 kommer integreras inom kort. Det ersattes inom projektet mot visuella översikts och navigeringsfunktioner efter diskussioner inom projektet och dess referensgrupp.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen förväntas leda till en ökning av diagnostisk TEM, ge objektivt diagnosunderlag, ökad kapacitet och lägre tidsåtgång för diagnoser inom klinisk ultrapatologi. Plattformen förväntas också vidga marknaden för MiniTEM. De förväntade effekterna är svåra att utvärdera så snart efter projektets slut, men funktionaliteten i den nya plattformen och dess metoder har skapat stort intresse och nya potentiella kunder inom det kliniska segmentet för Vironova.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med deltagare från såväl industri (Vironova) som akademi (Centrum för bildanalys, UU) och två vårdgivare (KI/KS and UAS) fungerade utmärkt. Kompetenser och expertis hos de olika partnerna kompletterade varandra väl samtidigt som projektgruppen var tillräckligt liten för att vara effektiv. Tidsfördelningen mellan arbetspaketen fick modifieras något då integration av databas och projekthanteringsstruktur visade sig vara en större uppgift än som uppskattats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02329

Statistik för sidan