En smart och lättanvänd plattform för att underlätta ultrastrukturella patologiska diagnoser

Diarienummer 2016-02329
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 2 223 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Syftet var att utveckla en plattform baserad på det nyutvecklade MiniTEM instrumentet för att underlätta ultrastrukturella patologidiagnoser. Huvudmålen var tillägg av 1) nya bildanalysmetoder för användarguidad och automatiserad sökning av objekt/strukturer, 2) en integrerad databas för effektiv och säker informationshantering, 3) automatisk rapportgenerering. Mål 1 och 2 är uppfyllda medan mål 3 kommer integreras inom kort. Det ersattes inom projektet mot visuella översikts och navigeringsfunktioner efter diskussioner inom projektet och dess referensgrupp.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen förväntas leda till en ökning av diagnostisk TEM, ge objektivt diagnosunderlag, ökad kapacitet och lägre tidsåtgång för diagnoser inom klinisk ultrapatologi. Plattformen förväntas också vidga marknaden för MiniTEM. De förväntade effekterna är svåra att utvärdera så snart efter projektets slut, men funktionaliteten i den nya plattformen och dess metoder har skapat stort intresse och nya potentiella kunder inom det kliniska segmentet för Vironova.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med deltagare från såväl industri (Vironova) som akademi (Centrum för bildanalys, UU) och två vårdgivare (KI/KS and UAS) fungerade utmärkt. Kompetenser och expertis hos de olika partnerna kompletterade varandra väl samtidigt som projektgruppen var tillräckligt liten för att vara effektiv. Tidsfördelningen mellan arbetspaketen fick modifieras något då integration av databas och projekthanteringsstruktur visade sig vara en större uppgift än som uppskattats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.