En smart och lättanvänd plattform för att underlätta ultrastrukturella patologiska diagnoser

Diarienummer 2016-02329
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 2 223 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Att utveckla en smart och lättanvänd plattform för att underlätta ultrastrukturella patologiska diagnoser. Plattformen baseras på det nyutvecklade MiniTEM instrumentet, ett bords-TEM med hög automatiseringsnivå, med tillägg av 1) nya bildanalysmetoder för användarguidad och automatiserad sökning av intressant objekt/strukturer, 2) en integrerad databas för effektiv och säker bild- och informationshantering, 3) automatisk rapportgenerering. De 3 punkterna är identifierade av användarrepresentanter som avgörande för en kostnadseffektiv diagnostisk plattform.

Förväntade effekter och resultat

Plattformen kommer leda till en ökning av diagnostisk TEM, ge objektivt diagnosunderlag, ökad kapacitet och lägre tidsåtgång för diagnoser inom klinisk ultrapatologi och därigenom ha betydande påverkan på kliniska beslut och vårdresultat. Den kommer också vidga marknaden för MiniTEM som är (del-)utvecklad av projektkoordinatorn (Vironova).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har deltagare från såväl industri (Vironova) som akademi (Centrum för bildanalys, UU) och två vårdgivare (KI/KS and UAS). Projektet är indelat i 5 arbetspaket; behovsanalys(identifiera och verifiera vanliga problem och behov), referensprototyp (baserad på preliminära metoder), bildanalysutveckling(förbättring av befintliga och utveckling av nya metoder för de valda tillämpningarna), lösningssyntes (inkorporera bildanalys- och informationshanteringsmetoder i MiniTEM instrumentet), verifiering (utförd av slutanvändare).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.