En ´Grönare´ Finanssektor - Hur forskningen kan informera finansiella beslutsprocesser

Diarienummer 2016-04628
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

´Green finance´ är ett sätt att realisera Mål 17 då finanssektorns incitament är förenliga med den globala utvecklingsagendan genom investeringsmöjligheter i gröna lösningar. Men flera utmaningar står som barriärer. Syftet är att skapa en innovativ och lösningsorienterad forskningsmiljö där akademi och finanssektor möts för att med gemensamma krafter adressera flera av dessa utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Handelshögskolans center för hållbara marknader, Misum, kommer att koordinera tre olika projekt i syfte att lyfta Sverige som ett ´Market Lab´ för att testa, demonstrera och erbjuda konkreta lösningar till stöd för ´grönare´ finansiella beslut. Målet är att vårt forskningsarbete blir självbärande och lever vidare, och också att de svenska förevisningarna kan tjäna som goda exempel som kan implementeras på andra marknader utanför Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt första projekt syftar till att inkludera materiella hållbarhetsfrågor i kvartalssamtalen mellan svenska bolag från olika branscher och deras ägare. I vårt andra projekt utvecklar vi en helt ny utbildning inom Executive Education för att anställda inom finanssektorn skall kunna öka utbudet av nya gröna finansiella instrument globalt. I vårt tredje projekt kommer vi att utreda effekterna av olika investerarstrategier för att fasa ut kol för att belysa hur investerare effektivt skall kunna verka för en 1,5 graders värld.

Externa länkar

Programvärden Beskrivning av Vinnovaprojektet inklusive alla projektpartners

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.