Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En ´Grönare´ Finanssektor - Hur forskningen kan informera finansiella beslutsprocesser

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat en innovativ och lösningsorienterad forskningsmiljö där akademi och finanssektor möts. Detta har vi gjort genom ett Action Lab där vi fört samman bolag och analytiker för ökad ESG-kommunikation, utformat och levererat en unik utbildning i hållbar finans, samt kunnat visa på effekterna av påverkansdialoger respektive avinvesteringar i fossilbolag och kraftsektorn.

Resultat och förväntade effekter

1) Action Lab on Quarterly Conference Calls: Vi har samarbetat med tre bolag om att inludera ESG i sitt 3Q2017 call, vilket endast ett av dem gjorde. Det beror bl.a på att earnings calls är ritualiserade samt att finans och ESG inte kopplar internt. 2) Executive Education on Green Finance: Vi har framgångsrikt utformat och levererat en kurs i hållbar finans, som kommer att fortsätta ges. 3) Investing for Impact: Påverkansdialoger har haft en begränsad direkt effekt på kraftbolagens klimatarbete medan avinvesteringar från fossila bränslen haft viss effekt på kapitalflödet till bolagen.

Upplägg och genomförande

1) Action Lab: Intervjuer gjordes med top management samt analytiker. Workshop med bolagen hölls innan earnings call. 2) Executive Education: Programmet levererades till 28 deltagare den 6-7 nov 2018. 3) Investing for Impact: Engagement: Vi analyserade en databas med all kommunikation i 20 påverkansdialoger 2015-2018. Divestment: Vi analyserade direktutlåning och equity and bond underwriting i 33 länder från 2000 till 2015.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04628

Statistik för sidan