Emues

Diarienummer
Koordinator Emues Group AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04245

Statistik för sidan