eMaintenance-infrastruktur för förbättrad informationslogistik

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - TSV
Bidrag från Vinnova 4 820 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - augusti 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01318

Statistik för sidan