EM nivåsensor i billetkokill

Diarienummer 2016-01315
Koordinator Agellis Group AB
Bidrag från Vinnova 1 423 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en elektromagnetisk prototypsensor som med bra noggrannhet kan mäta stålnivån i en stränggjutningskokill för billets (mindre fyrkantsämnen). Målet med projektet är att ha genomfört test och validering av en prototyp samt att möjligheterna att patentera tekniken och dess användning har undersökts.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är klart ska Agellis ha en prototypsensor som därefter kan produktifieras. Enligt tidigare genomförd marknadsundersökning bör denna sensor ha en stor möjlig kundkrets. Denna färdiga produkten ska kunna mäta stålnivån med bättre noggrannhet än dagens sensor vilket ger bättre stålkvalitet och minskad miljöpåverkan. Då de flesta av dagens sensorer för billetkokiller använder radioaktiva källor så kommer en konkurrenskraftig elektromagnetisk sensor i förlängningen även att leda till minskad hantering av radioaktiva material på världens stålverk.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i ett antal steg. Första steget är att färdigställa en produktspecifikation. Denna specifikation ligger sedan till grund för utvecklingsarbetet och för verifieringen av prototypen. Efter ett tidigare Vinnova-finansierat förstudieprojekt så finns redan en idé till en sensorimplementation. Denna idé ska utvecklas till en första prototyp som kommer att testas i ett stålverk. Baserat på den testen kommer ytterligare en prototyp med målsättning att uppfylla produktspecifikationen att tas fram. Immaterialrättsliga frågor kommer hanteras parallellt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.