Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EM nivåsensor i billetkokill

Diarienummer
Koordinator Agellis Group AB
Bidrag från Vinnova 1 411 855 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att ta fram en prototyp av en ElektroMagnetisk (EM) sensor för mätning av metallnivå i billetkokiller. Målet har uppfyllts såtillvida att det finns en mätuppställning i prototypstadiet som förefaller klara av mätningen med tillräcklig nogrannhet. Ytterligare arbete krävs dock för att ta denna prototyp vidare och att få den att fungera på ett stålverk.

Resultat och förväntade effekter

Agellis har tagit ett stort steg frammåt i sin kompetens vad gäller EM-sensorer. Tack vara projektet har företaget dessutom anställt mer personal varav en person med direkt koppling till projektet och två personer som en följd av det. Detta stärker möjligheten att fortsätta vara ett bolag som leverar sensorlösningar som ligger i den framkant av vad som används av industrin.

Upplägg och genomförande

Det huvudsakliga upplägget för själva sensorutvecklingen har varit: Specifikation Simulering av sensor Framtagande av prototyp Verifiering av prototyp De tre sista stegen har itererats flera gånger, dessutom gjordes ett ordentligt omtag när det visade sig att den ursprungliga sensoridén visade sig inte fungera. Parallellt med utvecklingsaktiviteterna har möjligheterna undersökts att skydda resultatet från utvecklingen med ett eller flera patent. Företagets bedömnings är att upplägget har fungerat bra för den sortens utveckling som projekt har inneburit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2016-01315

Statistik för sidan