Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elväg E16 - Förstudie Verklighetslabb

Diarienummer
Koordinator GÄVLEBORGS LÄNS LANDSTING - REGION GÄVLEBORG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Drivkraften är att stimulera användandet av hållbara transportsystem så att effekter på tillväxt, sysselsättning och livskvalité blir tydliga. Ett labb har potential att driva på implementering genom att bidra till upphandlingsbarhet, konkurrens och prispress men också genom att attrahera nya lösningar, kvinnliga entreprenörer, stimulera mångfald och internationellt erfarenhetsutbyte. Arbetet i ett labb är prejudicerande, policyskapande och banbrytande samt engagerat i ledarskap, hantering av särintressen och invanda beteenden så att goda krafter fås att samverka.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har fokuserat på att undersöka utmaningar samt söka engagemang till en ansökan om ett verklighetslabb. Behovet av ett verklighetslabb har ökat under förstudien, bla genom avtalet med om samarbete kring elvägar mellan Tyskland och Sverige, där regionalt samarbete är en central komponent. De första stegen mot upphandlingsbarhet och en standardisering har tagits. Målen för förstudien har uppfyllts och en ansökan om ett verklighetslabb har lämnats in. Satsningen har även gett oss möjlighet att gå vidare med underleverantörsmöjligheter och multidisciplinära SMEs.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom möten och diskussioner, med företag, stora och små, akademin, kluster, politiker och andra offentliga företrädare. Vi har också genomfört en initial studie av underleverantörsnät i Regionen, företag med kapacitet att bygga underleverantörskapacitet. Ambitionen har varit att utreda, konkretisera och förankra en satsning på ett verklighetslabb som kan implementeras och ge effekter. Resultaten visar att samtliga vi pratat med stöttar dessa steg framåt samt insatser som samlat leder mot implementering och nytta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04949

Statistik för sidan