Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eliminera inverkan av munalkohol vid mätning av alkohol i fritt utandad luft

Diarienummer
Koordinator Servotek Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03802

Statistik för sidan