Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elektrospunna membran för Litium-jon batterier

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att undersöka om en nyutvecklad elektrospinningsteknik för tillverkning av nanofibrer kan användas för produktion av membran för Litium-jon batterier. Målet är att tekniken ska kunna ge en sänkning av de totala tillverkningskostnaderna och en förbättring av batteriets egenskaper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett koncept för storskalig produktion av membran för Litium-jon batterier med elektrospinning kan leda till att en ny industri med nya arbetstillfällen skapas i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i två delsteg: 1)Elektrospinning i laboratorieskala tillverkade fibrer karaktäriseras och testas m.a.p. vätningsförmåga för några vanligt förekommande elektrolytblandningar. Testceller byggs. Cellerna utvärderas m.a.p. laddningstid och cyklisk hållbarhet. 2)Uppskalningsförsök - elektroder beläggs i större skala med en utvald polymer. Beläggningen görs med en patenterad metod hos Swerea IVF eller hos en filterproducent. Fibrerna karaktäriseras och nya testceller byggs. Cellerna utvärderas m.a.p. laddningstid och cyklisk hållbarhet. Nödvändiga elektroder tillverkas i ett parallellt projekt som pågår hos Swerea IVF. En kontinuerlig process för småskalig produktion används. Elektrospinningen utförs av avdelningen för Textil och Plast. Monteringen av testceller görs antingen hos Swerea IVF genom ett samarbete med Swerea Sicomp, eller vid Uppsala Universitet. Elektrolyten köps in färdigblandad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04028

Statistik för sidan