Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationer

Diarienummer
Koordinator ALMEGA Aktiebolag - ALMEGA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00914

Statistik för sidan