Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ElektroMagnetiskt Simuleringsverktyg för Sensorintegration

Diarienummer
Koordinator Efield AB
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vid studier av framtida flygburna system är sensorintegration med krav på bibehållen låg radarsignatur ett prioriterat område där avvägningar mellan sensorns prestanda och radarsignaturen måste göras. Inom flygindustri finns också behov av effektivare metoder för att studera interferens mellan olika antennanslutna system. Behovet av att kunna göra denna typ av analyser finns även i hög grad inom fordonsindustrin där allt mer elektronisk utrustning integreras i fordonen och där dessa utför allt fler funktioner. I dagsläget finns ytterst få verktyg som är anpassade för att göra elektromagnetisk analys av sensorer och antenner integrerade på en plattform. Det föreslagna projektet syftar därför till att utveckla ett virtuellt verktyg för sensorintegration baserat på väsentligt förbättrade metoder för elektromagnetisk analys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultatet gör att Efield profilerar sig som en ännu bättre leverantör av programvara inom antenn- och radarsignaturområdena med sannolikt positiva effekter på licensförsäljningen och företagets förmåga att växa. Projektet stärker ytterligare den starka forskarmiljön som finns i Sverige inom området elektromagnetiska simuleringar. Projektresultatet bedöms få stor industriell nytta inom framförallt den militära och civila flygsektorn men även inom fordonsindustri och telekommunikation. Nyttan består i att företag inom dessa sektorer kommer att kunna göra noggrannare och mer avancerade analyser vilket kommer att minska behovet av att bygga kostsamma prototyper och göra mätningar på dessa.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 4 arbetspaket och 10 milstolpar. Uppföljningsmöten kommer att hållas varje kvartal för att diskutera det utförda, pågående och planerade arbetet samt hur väl målen är uppfyllda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01350

Statistik för sidan