Elektromagnetiska fält i vår miljö

Diarienummer 2009-02702
Koordinator Combinova AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat