Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elektromagnetiska fält i vår miljö

Diarienummer
Koordinator Combinova AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02702

Statistik för sidan