Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ElectriVillage Test- och demonstrationsplats Marie stad

Diarienummer
Koordinator MARIESTADS KOMMUN - STADSHUS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att bygga ett nationellt verklighetslabb med den medelstora staden i fokus, som testar och demonstrerar olika hållbara transportlösningar på land och till sjöss, och automatisering via elvägar. Syftet är att arbeta med miljö- och klimatmålen om fossiloberoende 2030 och bidra till industriell förnyelse. I syftet ingår att visa hur ett många aktörer gemensamt kan utveckla en systemlösning som ett föredöme för verklighetslabb. I förutsättningarna ingår att göra erfarenhetsutbytet internationellt relevant. Detta kräver fokusering på generaliserbar kunskap.

Långsiktiga effekter som förväntas

Verifiering f kommersiell uppbyggnad av industrigrenar: - helelektriska fordon: bussar, distributionsbilar, fritidsbåtar - optimerade laddsystem: svensk elväg, dynamisk laddning - systemlösning f produktion, lagring, distribution av sol/vätgasenergi - affärsmodeller, betalsystem. Effekter: 1) Organisatoriska - ledarskap, organisation, hinder 2) Tekniska - kombination skräddarsydda fordon, system, laddinfra 3) Beteende - kvantitativa/kvalitativa 4) Miljö - kalibrering av mätmetoder. Samarbete UNESCO Biosfär 5) Ekonomiska - innovativ upphandling, affärsmodell

Upplägg och genomförande

Organisation av hela Test- & demonstrationsplats Mariestad med värdekedja av skilda aktörer - Grundläggande politiska inriktningsbeslut för industriell förnyelse tagna - En okonventionellt sammansatt styrgrupp (politiker + tjänstemän i kommun och energibolag) bildad - Projektet utgår från en plattform kallad Test- & demonstrationsplats Mariestad - Tre delprojekt identifierade: ElectriVillage, Systemlösningar energi, Logistikhub - Projektledare & delprojektledare i huvudsak klara - Detaljerad planeringsaxel beslutad - Samtliga aktörer i värdekedjan säkerställda

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-04963

Statistik för sidan