Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

eHälsorapporten 2010

Diarienummer
Koordinator KONTIGO AB - FBA Holding AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt är att utvärdera hur vårdens och omsorgens informationssystem medverkar till att skapa nytta för den enskilde vård- och omsorgstagaren. Arbetet tar sin utgångspunkt i att en skapande samverkan, genom informerade och delaktiga patienter, närstående och vård- och omsorgsteam, är det som bäst bidrar till patientvärden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Beskriva värden och nyttor i vård- och omsorgsprocesserna, med utgångspunkt från patientens behov utifrån perspektiven: patient, profession och management Beskriva vilka faktorer som bestämmer värde och nytta Beskriva hur dessa bestämningsfaktorer kan påverkas, positivt och negativt, av IT-baserad information och tjänster utvärdera hur vårdens IT-stöd medverkar till att skapa nytta för den enskilde vård- och omsorgstagaren Beskriva kritiska faktorer som finns hos patienter, profession och ledningen när det gäller att använda och utveckla värdeskapande ITbaserade system och tjänster Beskriva hur de kritiska faktorerna kan hanteras

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04711

Statistik för sidan