eHälsoområdet- bildande av nätverk

Diarienummer
Koordinator Santa Anna IT Research Institute AB
Bidrag från Vinnova 381 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01902

Statistik för sidan