EffShip- Effektiv sjöfart med låga utsläpp

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 10 330 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2013
Status Avslutat