EffShip- Effektiv sjöfart med låga utsläpp

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 10 330 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04354

Statistik för sidan